facebook-page-view
Discută cu
medicul Fares
Mai multe produse
No products were found.
Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„PRODUS Fares CADOU LA O ACHIZITIE DE MINIMUM 30 lei/ 70 LEI”

01.07.2023 – 31.08.2023

 

Art: 1 Organizatorul campaniei

Art. 1.1. .            Campania este organizată de către societatea LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L., cu sediul social jud. Hunedoara, oras Orastie, Str. Plantelor  nr. 50 bis (denumit în continuare „Organizator”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/467/2000 , CUI
13271346

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul depre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la publicarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.fares.ro.

 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii

Art. 2.1. Campania desfasurata poarta denumirea „PRODUS CADOU LA O ACHIZITIE DE MINIMUM 30 Lei, respectiv 70 LEI”

 

Art. 2.2. Campania promotionala se desfasoara la nivel local în farmaciile Farmarom, in toate magazinele Organizatorului de pe teritoriul Romaniei si online,  in perioada 01.07.2023 – 31.08.2023, in limita stocului disponibil.

 

Articolul 3. Produsele participante la Campanie

Art. 3.1 Obiectul Campaniei il reprezinta acordarea unui produs CADOU Ceai cu Capsuni și Fragi, 20 plicuri, la o achizitie de minimum 30 lei pe un singur bon fiscal, respectiv acordarea unui produs CADOU Digestie Ușoară D86, granule 4gr, la o achizitie de minimum 70 Lei pe un singur bon fiscal.

 

Art. 3.2 Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie de reduceri desfasurata pe perioadele care includ sau se suprapun total sau partial cu perioada prezentei Campanii.

 

Articolul 4. Dreptul de participare si conditiile de participare

Art. 4.1.De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice si persoanele juridice in perioada de desfasurarea a Campaniei prevazuta la Art. 2.2. din prezentul Regulament.

Art. 4.2.Conform legislatiei romane, in relatiile cu persoanele juridice care participa la Campanie, nu vor fi aplicabile prevederile legislatiei romane privind protectia consumatorilor, persoanele juridice neputand fi incadrate in sfera notiunii de consumator, astfel cum aceasta este definita de legislatia relevanta.

 

Art. 4.3.Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Articolul 5. Modul de desfasurare a Campaniei

Art.5.1. Campania consta in acordarea unui produs CADOU Ceai cu Capsuni și Fragi, 20 plicuri, la achizitionarea de produse in valoare de minimum 30 lei, respectiv acordarea unui produs CADOU Digestie Ușoară D86, granule 4gr, la o achizitie de minimum 70 Lei.

Art.5.2. Politica de returnare a produselor este stabilita de catre Organizatorul Campaniei si semnalizata in magazin.

Articolul 6. Taxe si impozite

Art.6.1. Prezenta campanie se desfasoara in scop de reclama, in vederea stimularii vanzarilor; tratamentul fiscal aplicabil fiind cel reglementat de Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal .

Articolul 7. Forta majora. Caz fortuit

Art.7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

 

Art.7.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si desfasurarea / continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Art. 1351 Codul Civil, Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie evenimentul de forta majora sau cazul fortuit in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.

 

Articolul 8. Litigii

Art.8.1. Eventuale neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

 

Articolul 9. Intreruperea sau prelungirea Campaniei

Art.9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfasurare anuntat initial, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

 

Articolul 10. Regulamentul Campaniei

Art.10.1. Regulamentul Campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit spre consultare pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.fares.ro pe toata perioada desfasurarii campaniei.

 

Art.10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu / implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.

 

LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L.

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri