facebook-page-view
Mai multe produse
No products were found.
Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Campania publicitară  PLANTUSIN RESPIRI UȘOR Balsam pectoral, 20g (mostră)”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

„Campania publicitară – PLANTUSIN RESPIRI UȘOR Balsam pectoral, 20g (mostră)” este organizată de către C. Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L., cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. J20/467/2000, cod unic de înregistrare RO13271346, operator de date cu caracter personal nr 27002, denumită în cele ce urmează „Organizator”.

„Campania publicitară – PLANTUSIN RESPIRI UȘOR Balsam pectoral, 20g (mostră)” (denumită în continuare „Campania”) este implementă în locațiile participante prin intermediul C. Fares Trading SRL, cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată sub nr. J20/871/1999, cod unic de înregistrare RO12515795, denumită în cele ce urmează “Distribuitor”.

 

SECȚIUNEA 2. INFORMAREA PUBLICULUI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

2.1. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare de la data publicării pe site-ul www.fares.ro a actelor adiționale ce conțin aceste modificari.

2.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta și vor fi interpretate împreună cu acesta.

2.4. La “Campanie” poate participa orice persoană fizică, cetățean român sau rezident în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei care, pe intreaga perioadă a Campaniei, achiziționează cel putin un sirop Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml din farmacii, drogherii și magazine naturiste participante la campanie (denumite în continuare “Locații participante”).

2.5. Nu pot participa la Campanie și nu vor putea primi premii: angajații organizatorului, angajații distribuitorului, soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora, angajații Farmaciilor sau Magazinelor naturiste participante în campanie.

 

SECȚIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

3.1. La Campanie participă produsul Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml

 

SECȚIUNEA 4. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

4.2. În farmacii, drogherii și magazine naturiste partenere în cadrul Campaniei este posibil, dar nu obligatoriu sa fie instalate materialele pentru semnalizarea și promovarea campaniei (poster A4 și/sau A3, prisma).

4.3. Campania se desfășoară de la data de 15.03.2023 (ora 00:00:00 -ora României până  la data de 31.05.2023 (ora 23:59:59- ora României) sau în limita stocului disponibil de premii : PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g (mostra)

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de începere sau de încheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării actului aditional pe www.fares.ro .

4.5. Derularea  Campaniei prin mecanismul descris la Secțiunea Mecanismul promoției, de mai jos, se poate face exclusiv în perioada menționată anterior – de la data de 15.03.2023 (ora 00:00:00 – ora României) până  la data de 31.05.2023 (ora 23:59:59 – ora României)

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. Organizatorul va oferi 8 500 de mostre PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g. Prezentare premiu: 

Pe eticheta spate va fi scris “MOSTRA. A nu se comercializa.”

Mostra nu are cod de bare

Mostra nu există in portofoliul nostru ca produs la vânzare în nici o altă formă de ambalare (nici în cantitate mai mică, nici mai mare)

Mostra se oferă la achiziționarea unui produs Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml , în limita stocului disponibil în locație/farmacie.

Mostra nu formează un pachet cu produsul Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml, nu are împachetare comună și nu este lipit de produsul de bază cu bandă autoadezivă.

 

PREMII ÎN LOCAȚII Număr premii Valoare individuală maximă

(ron fără TVA)

Valoare totală maximă

(ron fără TVA)

Mostra PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g (v3)       8.500     3,24 ron               27.540 ron    
TOTAL       8.500     3,24 ron               27.540 ron   

 

5.2. Valoarea totală a premiilor oferite de Organizator pentru Locațiile participante este: 27 540 ron fara TVA.

5.3. Organizatorul oferă în total 8 500 de premii în locațiile participante, în limita stocului disponibil. Premiile neacordate vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

5.4. Fiecare Locație participantă va acorda în numele Organizatorului premii. Premiile se acordă pe loc, in limita stocului disponibil.

5.5. Fiecare locație va primi, începând cu data de 15.03.2023 premiile oferite de Organizator prin intermediul reprezentanților Distribuitorului din teren.

5.6. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia costului de achiziționare a produsului Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml

5.7. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.8. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5.9. Premiile nerevendicate vor fi ridicate de către echipa Distribuitorului din locațiile participante și vor fi returnate Organizatorului – la sediul acestuia;  sau de comun acord vor fi lasate in locatiile participante in vederea utilizării lor in alte campanii.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Campania se desfășoară de la data de 15.03.2023 (ora 00:00:00 – ora României până  la data de 31.05.2023 (ora 23:59:59 – ora României) sau în limita stocului disponibil de PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g

6.2. Pentru a putea participa la Campanie, o persoană trebuie să cumpere produsul Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml din oricare dintre locațiile participante.

6.3. Persoana, denumită în continuare „Participant”, care achiziționează în perioada Campaniei produsul Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml, va primi din Locația participantă un PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g  (denumit în continuare „Produs promotional”).

6.4. În baza bonului fiscal care atestă condiția de participare, respectiv cumpărarea produsului Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml, Participantul va putea primi un produs promotional PLANTUSIN RESPIRI USOR Balsam pectoral, 20g din la Locația participantă.   

 

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

7.2. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după punerea acestora în posesia premiilor. 

 

SECȚIUNEA 8. TERMINOLOGIE

8.1. În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

a) „Forţa majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voinţa Participanţilor sau a Organizatorului, neimputabilă acestora şi care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depăşită de către aceştia, şi care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forţă majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate şi alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.

b) „Mecanismul Campaniei” – reprezintă mecanismul de desfășurare a Campaniei, astfel cum este acesta descris la Sectiunea MECANISMUL CAMPANIEI din prezentul Regulament;

c) „Organizatorul” – este compania Laboratoarele Fares Bio Vital S.R.L, identificat conform secţiunii 1 de mai sus şi având atribuţii în Campanie stabilite prin prezentul Regulament;

e) „Participanţii” – toate persoanele fizice cetăţeni români, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, care îndeplinesc condiţiile menţionate în secţiunea 2 de mai sus;

f) „Premiile Campaniei” – reprezintă produsele oferite ca premiu, decrise în prezentul Regulament;

g) „Campanie” – reprezintă acest program care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament;

h) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele şi actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.

i) “Distribuitor” – este compania Fares Trading SRL, identificat conform sectiunii 1 de mai sus și având atribuții în Campanie stabilite prin prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

9.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit accesând pagina de web www.fares.ro. Participarea la această Campanie implică obligativitatea însușirii conținutului și implicit a respectării prevederilor prezentului Regulament.

9.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campaniei în orice moment al acesteia şi/sau dreptul de a schimba regulile de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea în acest sens, în condiţiile secţiunii 2. de mai sus.

 

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia costului de achiziționare a produsului Plantusin Forte, R25, sirop tuse, 250 ml.

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de Judecătoria Orăștie.

 

SECȚIUNEA 12.  RESPONSABILITATE

12.1. Prin participarea la Campanie, toți Participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

12.2. Organizatorul și Locațiile participante implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

12.3. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

– Întreruperile de program/disfunctionalitățile neanunțate ale locațiilor participante;

12.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoara Campania. Periodic un reprezentant al Organizatorului poate merge în Locațiile participante pentru a verifica desfășurarea campanie.

12.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau abuz sau orice alte activități care ar putea afecta desfășurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii în condițiile prevăzute de Regulament sau care ar putea duce la încalcarea drepturilor terților.

12.6. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea.

12.7. Organizatorul nu își asumă nicio raspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

12.8. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.

 

SECȚIUNE 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

13.1. Campania poate înceta înainte de termen  în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua campania, după anunțarea prealabilă a publicului.

 

SECȚIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ

14.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţă Majoră , dacă o situaţie de Forţă Majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

14.2. Dacă invocă Forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanţilor existenţa acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţă Majoră.

 

SECȚIUNEA 15. ALTE CLAUZE

15.1. Decizia Organizatorului în orice privință este finală și legală pentru toți participanții.

15.2. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți, prin intermediul locațiilor participante.

15.3. Prezentul Regulament se completează cu o procedură internă de distribuție și implementare a campaniei în locațiile participante, între Organizator și Distribuitor.

 

SECȚIUNEA 16 : Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CINE SUNTEM ȘI  CUM NE PUTEȚI CONTACTA Operator S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L. cu sediul în Orăștie str. Plantelor nr. 50, jud Hunedoara, telefon 0377 101 444, e-mail  [email protected].

Datele de contact al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: [email protected]

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

 

Prelucrăm datele cu caracter personal ale participanților (numele, prenumele, denumirea contului de Instagram, fotografia și alte date menționate voluntar în cadrul comentariului postat pe pagina de socializare) în scopul organizării si desfășurării concursului,  desemnării, contactării si validării câștigătorilor, iar în cazul celui din urmă, în plus, avem nevoie de numele și prenumele,  numărul de telefon,  adresa de livrare și semnătura pentru livrarea premiului. Temeiul juridic al acestor prelucrări este executarea contractului, reprezentat de Regulamentul concursului, art. (6 al. (1) litera b) din GDPR[1]).

Vom prelucra datele cu caracter personal în scopul realizării intereselor noastre legitime de a verifica respectarea condițiilor de participare la concurs, pentru a demonstra corectitudinea procesului de tragere la sorți și validare a câștigătorilor, precum și pentru a ne evalua performanțele în segmentul promovării produselor naturiste, temeiul juridic al acestor prelucrări fiind art. 6 al. (1) litera f) din GDPR.

CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ Datele din postările participanților vor fi divulgate în spațiul public prin intermediul contului de Instagram (https://www.instagram.com/fares_orastie/) și vor fi transmise operatorului site-ului https://commentpicker.com  pentru tragerea la sorți, iar datele câștigătorilor vor fi publicate pe contul de Instagram și transmise furnizorului de servicii de curierat în vederea livrării premiilor.

De asemenea, datele pot fi transmise partenerilor noștri[2] pentru realizarea unor activități conexe operațiunilor de desfășurare a concursului, autorităților publice, pentru respectarea unor obligații legale sau autorităților judiciare atunci când sunt necesare pentru apărarea unor interese legitime ale societății noastre

Nu transferăm aceste date în afara țării sau a Spațiului Economic European(SEE)

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE Datele cu caracter personal din comentariile participanților și de identificare a câștigătorilor vor fi postate pe pagina de Instagram atât timp cât aceasta este activă, iar cele privind desemnarea și validarea câștigătorilor vor fi stocate la nivelul societății o perioadă de 60 de zile de la data încheierii concursului, această durată putând fi prelungită în cazul existenței unor reclamații sau litigii în legătură cu organizarea și derularea acestuia.

În cazul câștigătorilor, vom păstra datele privind transmiterea premiilor pentru o perioadă de  10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar al anului în care a fost predat premiul.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ Conform art. 12-22 din GDPR beneficiați de următoarele drepturi:

a)   Informare și acces la date cu caracter personal;

b)  Rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal;

c)   Dreptul la restricționarea prelucrării;

d)  Dreptul la portabilitatea datelor;

e)  Dreptul la opoziție;

f)   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro

OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatorie pentru a participa la concurs, desemnarea și validarea câștigătorilor și transmiterea premiului, în condițiile descrise în regulamentul acestuia,  iar refuzul de a le pune la dispoziție va determina descalificarea dumneavoastră sau imposibilitatea livrării premiului.

 

 

S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL S.R.L

ADMINISTRATOR

SIMOIU NICOLETA

 

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri