facebook-page-view
Mai multe produse
No products were found.
Fares Separator Left
Fares Separator
Fares Separator Right

REGULAMENTUL CONCURSULUI „CONCURSUL LUNII”

 organizat de S.C. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L.
perioada: 15 IULIE – 30 IULIE 2014

 

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului cu premii “CONCURSUL LUNII” (denumită în continuare „Concursul”) este S.C. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor, nr. 50, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/467/2000, cod unic de înmatriculare 132713346, având număr de operator de date cu caracter personal 27002.

1.2. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator sau Agenții, în calitate de împuternicit.

1.3. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.4. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, cu condiția ca modificările introduse vor avea efect juridic numai după informarea publică prin intermediul paginii web oficiale a organizatorului.

Art. 2 – Durata si locul de desfășurare a Concursului:

Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, în perioada 15 iulie -30 iulie 2014 ora 12:00, ora României.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului:

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

 • în format electronic, prin accesarea secțiunii „CONCURSUL LUNII” a paginii www.fares.ro,
 • în urma unei solicitări scrise trimise prin e-mail la adresa [email protected] sau în scris la adresa Organizatorului din Orăștie, jud. Hunedoara, Str. Plantelor nr.50.

3.2. De asemenea, informații detaliate privind organizarea Promoției pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.83 (tarif normal în toate rețelele de telefonie fixa sau mobila), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18.00 (cu excepția zilelor libere legale și sărbătorilor legale).

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizata în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Promoției, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Organizatorului, www.fares.ro și pe pagina de Facebook Fares cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea sa devină aplicabilă.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Promoție numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârstă de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane:

 • anga­jații grupului de firme Fares (Laboratoarele Fares Biovital, Fares Drinks, Fares SA, Fares Trading) și ai distribuitorilor acesteia.
 • angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției.

De asemenea, membrii familiilor angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Promoție.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. În cadrul Concursului se pot câștiga 3 produse Fares:

 

1 X Ceai pentru colesterol din tradiția monahală românească,

1X Capsule Coelsterol

​1X Tinctură Colesterol

Art. 6 – Premiile Promoției

6.1. În cadrul Promoției pot fi acordate 3 premii, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,  un premiu constând în 1 X Ceai pentru colesterol din tradiția monahală românească,

, al doilea premiu constând în 1X Capsule Coelsterol

iar al treilea premiu constând în 1 X 1X Tinctură Colesterol

 

6.1.1. În cadrul concursului „CONCURSUL SĂPTĂMÂNII” vor fi desemnați prin tragere la sorți 3 câștigâtori dintre toți utilizatorii care au postat comentarii pe site-ul Organizatorului, www.fares.ro, secțiunea „Concursul Săptămânii”.

6.2. În cadrul campaniei, un participant nu poate câștiga mai multe premii.

Art. 7 – Mecanismul desfășurării Promoției

7.1. Condiții privind înscrierea valabila în Promoție

7.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul se va înscrie la Concurs exclusiv pe site-ul Organizatorului, www.fares.ro, printr-un comentariu în care va răspunde la întrebarea concursului; întreabrea se va regăsi în postarea care anunță începerea concusului.
(3) Înscrierea se va face în perioada 15 iulie – 30 iulie;
(4) Participantul va folosi pentru înscriere o adresă de e-mail validă care vor fi necesare în cazul identificarii acestuia în vederea trimiterii premiului câștigat.

7.2. Modalitățile de înscriere în Promoție

7.2.1. Participanții se pot înscrie în Promoție oricând, începând cu data de 15 iulie și până la data de 30 iulie, ora 12:00.

7.2.2. Participanții se vor înscrie în concurs exclusiv prin autentificare pe site-ul www.fares.ro, unde vor răspunde printr-un comentariu la întrebarea concursului și își vor furniza datele participării la concurs (nume și email); Întrebarea concursului se va regăsi pe site, în postarea care anunță începerea concusului.

7.2.3. Un Participant se poate înscrie în concurs cu o singură adresă de email validă.

7.2.4. Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:
(1) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Promoției;
(2) Dacă Participanții oferă adrese de email invalide.

(3) Dacă înscrierea a fost efectuată prin tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități și/sau echipamente electronice și/sau software decât cele indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului.
(1) Ce trebuie sa facă Participantul:

a. Să intre pe site-ul www.fares.ro și să se autentifice; în cazul în care Participantul nu are un cont, va trebui mai întâi să își creeze unul.

b. Să răspundă într-un comentariu la întrebarea formulată în postarea care anunță concursul.
c. Să completeze corect datele de înscriere (nume și email).

7.3. Desemnarea câștigătorilor
7.3.1. Premiile descrise la Art.6 se vor acorda în urma unor trageri la sorți generate de o soluție informatică de extragere aleatorie în data de 30 iulie 2014.
7.3.2. Vor fi desemnați 3 câștigători dintre participanții care s-au înscris cu succes la Concurs, care au trimis un comentariu cu răspunsul la întrebarea concursului și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate descrise în acest Regulament.

7.4. Validarea câștigătorilor
7.4.1. Ulterior desemnării cîștigătorilor Promoției, potrivit mecanismelor de selecție descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea câștigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Promoție, precum și modul de desfășurare a acesteia.
7.4.2.

Câștigătorii vor fi anunțați vineri, 30 iulie 2014, printr-un e-mail la adresa comunicată de participanți.

7.5. Intrarea în posesia premiilor
7.5.1. Premiile vor fi trimise printr-un serviciu de curierat sau prin Poșta Română la adresele furnizate de către participanții desemnați câștigători.
7.5.2. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui sau e-mail-ului incomplete.

Art. 8 – Limitarea răspunderii

8.1. Organizatorii sunt îndreptățiți sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorii Concursului „Concursul lunii nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cat și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătura cu aceasta campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3. Eventualele contestații vor fi luate în considerare în termen de 15 zile de la anunțarea câștigătorului. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

8.4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii.
 • Acuratețea datelor de contact nu este răspunderea organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în promoție din cauza ilizibilității datelor personale.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului acordat.
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întîrzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 • Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de către Organizator.
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • ·    Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, dacă aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Art. 9 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Prin înscrierea și participarea la Promoție, Participanții declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa intre în baza de date a S.C. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L., să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmînarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea cîștigătorilor Campaniei promoționale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 27002 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și a operatorului sau de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Legea 677/2001″). Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

9.2. Prin înscrierea la aceasta Campanie promoțională, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. La cererea scrisa, semnata și datată a persoanei respective, adresata către Laboratoarele Fares Biovital S.R.L., Orăștie, jud. Hunedoara Str. Plantelor nr.50, o data pe an, în mod gratuit, S.C. Laboratoarele Fares Biovital S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Laboratoarele Fares Biovital S.R.L va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001.

9.3. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Promoției și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Promoție și sa le utilizeze conform legislației în vigoare.

9.4. Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa participanților la concurs.

9.5. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

– dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele care o vizează sa fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

– dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.6. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Promoție vor trimite Organizatorului pe adresa Orăștie, jud. Hunedoara, str Plantelor, nr 50, o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată.

9.7. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Promoției, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitată de timp și, dacă este cazul, sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Promoție.

9.8. Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoștința drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Promoției. Forța majoră

10.1. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Promoției.

10.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.3. Promoția mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

 

Brandurile Fares

Consimțământ pentru cookie-uri